Sedan 2019 är KSL ett familjeföretag och ägs gemensamt av Peter Jonsson och Linus Jonsson. Vi är en liten och välstrukturerad organisation med korta beslutsvägar och väl genomarbetat flöde, från order till leverans. Vårt mål är att varje dag möta våra kunders olika behov genom att vara nytänkande och flexibla, ingen order är för liten! Ett led i detta är att värna om trygga och långsiktiga relationer med både kunder, leverantörer och medarbetare.

Fortsatt expansion i nya lokaler!

Vi flyttar sommaren 2025 till nybyggda lokaler belägna på Södra Stigamo mellan Jönköping och Vaggeryd. Flytten gör att vi får väl tilltagna och ändamålsenliga ytor för effektiv lagerhantering. Genom investeringar i ett nytt IT-system och ytterligare en såglinje ökar vi vår sågkapacitet. Detta ser vi som en stor tillgång som möjliggör fortsatt tillväxt och expansion.

img